Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού - τριών καθηγητών φυσικής αγωγής ΠΕ με ειδικότητα κολύμβησης και πτυχείο Ναυαγοσώστη. 

 

Κατεβάστε την Προκύρηξη και την Αίτηση!

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02