Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Ζιακούλης Ηλίας, καλεί τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. όπως προσέλθουν στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την 29-02-2016, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18.00 μ.μ στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. στο Παλαιόκαστρο, κτήριο Π.ΜΕΛΑΣ, 1ος όροφος

Προς

  1. Τσολάκης Γεώργιος           Αντιπρόεδρος
  2. Ιωσηφίδης Κυριάκος              Μέλος
  3. Γεράκη Βικτωρία                   Μέλος
  4. Ατματζίδης Γεώργιος              Μέλος
  5. Λαζαρίδης Γεώργιος              Μέλος
  6. Νίκας Εμμανουήλ                  Μέλος
  7. Ίννου Στέλλα                         Μέλος
  8. Τσινασλανίδου Χριστίνα          Μέλος
  9. Κοκκίνου Ήβη                       Μέλος
  10. Αγγέλου Σωτήριος                 Μέλος

                                           

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο    

Προγραμματισμός προσλήψεων 2016.Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΘΕΜΑ 2ο      

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. υπό μορφή αντιτίμου

ΘΕΜΑ 3ο     

Πρόσληψη ναυαγοσωστών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Κολυμβητηρίου με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών

ΘΕΜΑ 4ο     

Σύναψη σύμβασηςγια προμήθεια χημικών απολύμανσης της πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Ψήφιση πίστωσης

ΘΕΜΑ 5ο     

Σύναψη σύμβασης γιαμηνιαία συντήρηση τεχνολογικών εγκαταστάσεων του Δ. Κολυμβητηρίου. Ψήφιση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6ο     

Ψήφιση πίστωσης παγίων δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2016

ΘΕΜΑ 7ο     

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση προς τον Δ.Ωραιοκάστρου για διαγωνισμό προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Ψήφιση πίστωσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

 

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02