Η ΔΗΚΕΩ συντηρεί και έχει την ευθύνη είσπραξης του τιμήματος για τις γραμματοθυρίδες στην Δ.Ε. Καλλιθέας στα χωριά Νεοχωρούδα, Πεντάλοφο, Πετρωτό, Ν.Φιλαδέλφια, Μεσαίο, Μονόλοφο.

  H αξία της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 25€ ετησίως για κάθε θυρίδα. Τα χρήματα κατατίθενται σε λογαριασμό της ΔΗΚΕΩ στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθ. GR 5601722650005265014629060 (5265-014629-060).

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02