1

 


Η ΔΗ.Κ.Ε.Ω. είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του κολυμβητήριου, φροντίζοντας συνεχώς για τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων του καθώς και για την υγιεινή και ασφαλή κολύμβηση όλων, δημοτών και μη. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο αποτελεί στολίδι για τον δήμο μας καθώς ξεκίνησε την λειτουργία του από τον Σεπτέμβριο του 2006.

Στόχος είναι η συνεχής αναβάθμισή του και η εξασφάλιση όλων των κανόνων υγιεινής.

Έναρξη λειτουργίας: Μάιος 2021

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή  7.30 - 22.30

Σάββατο  9:00 - 17:00

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2310690793

EMAIL : kolymbhthrio2018@gmail.com

Facebook : Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου

     Σας ενημερώνουμε ότι τα παιδιά και οι ενήλικες  που πρόκειται να επισκεφτούν το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για παιδιά από 5-14 ετών:

 • Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου όπου θα πρέπει να βεβαιώνει – αναγράφει ότι το παιδί είναι καρδιολογικά και δερματολογικά υγιής, για να συμμετέχει σε πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης σε Δημοτικό Κολυμβητήριο.

 • Πιστοποιητικό γέννησης

 • Αίτηση εγγραφής του παιδιού από τον γονέα (από το κολυμβητήριο)

 • Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα (από το κολυμβητήριο)

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του γονέα.

 • Εβδομαδιαίο self test (σχολική βεβαίωση).

Για τα παιδιά από 15 έως 18 ετών:

 • Ιατρική βεβαίωση παθολόγου όπου θα πρέπει να βεβαιώνει – αναγράφει ότι το παιδί είναι καρδιολογικά και δερματολογικά υγιής, για να συμμετέχει σε πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης σε Δημοτικό Κολυμβητήριο. Εναλλακτικά καρδιολόγος-δερματολόγος.

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του παιδιού

 • Αίτηση εγγραφής του παιδιού από τον γονέα (από το κολυμβητήριο)

 • Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα (από το κολυμβητήριο)

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του γονέα

 • Εβδομαδιαίο self test (σχολική βεβαίωση)

Για ενήλικες:

 • Ιατρική βεβαίωση παθολόγου όπου θα πρέπει να βεβαιώνει - αναγράφει ότι ο ενήλικας είναι καρδιολογικά και δερματολογικά υγιής, για να αθληθεί – κολυμπήσει σε Δημοτικό Κολυμβητήριο. Εναλλακτικά καρδιολόγος-δερματολόγος.

 • Αίτηση εγγραφής (από το κολυμβητήριο)

 • Υπεύθυνη Δήλωση (από το κολυμβητήριο)

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 • Εβδομαδιαίο self test ή rapid test ή πιστοποιητικό εμβολιασμού

Επιπλέον δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες:

Άνεργοι:

 • Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ

 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2019 (έως 25.000 ευρώ)

Φοιτητές:

 • Αντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας (για φοιτητές έως 28 ετών).

Τρίτεκνη – Πολύτεκνη οικογένεια:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2019 (έως 25.000 ευρώ)

Μονογονεϊκή οικογένεια:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή επίσημο έγγραφο που να δηλώνει την επιμέλεια των παιδιών

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2019 (έως 25.000)

ΑΜΕΑ:

 • Βεβαίωση αναπηρίας από ΚΕΠΑ

 • Απαραίτητη συνοδεία εξειδικευμένου γυμναστή όπου απαιτείται ανάλογα με την πάθηση

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΔΗ.Κ.Ε.Ω.: 5265-014629-060
ΙΒΑΝ: GR5601722650005265014629060

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΔΗ.Κ.Ε.Ω.: 74154005032
ΙΒΑΝ:GR8001107410000074154005032

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΔΗ.Κ.Ε.Ω.:00260191040200530215
ΙΒΑΝ:GR8602601910000040200530215

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΠΧ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ)

ΠΟΣΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΥΡΩ 10,00

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ 2310690793  

 

2

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02