Τα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Ωραιοκάστρου λειτουργούν με σκοπό την δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 5-12 ετών κατά τις απογευματινές ώρες. 

Μέσα από τις δραστηριότητες της ζωγραφικής, μουσικής, γυμναστικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, αγγλικών και γενικότερου παιδαγωγικού περιεχομένου το ΚΔΑΠ στοχεύει στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της συνεργασίας, στην καλλειέργια του ψυχικού κόσμου των παιδιών, στην εξοικείωση τους με την τέχνη, τον πολιτισμό, την φύση, τις νέες τεχνολογίες και φυσικά στην διασκέδαση και την ψυχαγωγία των παιδιών.

 

 

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02