ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ                     
ΚΟΥΒΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ       Α.Π. 684            ΚΩΔ.100           ΑΛΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ             Α.Π.635                   ΚΩΔ.100          
ΠΤΥΧΙΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ       ΠΤΥΧΙΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ      
  5.93 237.20         6.97 278.80      
ΑΝΕΡΓΙΑ 4.00 200.00       ΑΝΕΡΓΙΑ 0.00 0.00      
ΤΕΚΝΑ 3.00 110.00       ΤΕΚΝΑ 0.00 0.00      
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5.00 35.00       ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0.00 0.00      
ΣΥΝΟΛΟ   582.20       ΣΥΝΟΛΟ   278.80      
                       
                       
ΚΩΔ. 100              ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΚΟΥΒΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ          
                       
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        Α.Π. 699             ΚΩΔ.101           ΣΤΕΡΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   Α.Π.694     ΚΩΔ.101          
ΠΤΥΧΙΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ       ΠΤΥΧΙΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ      
  6.03 241.20         6.01 240.40      
ΑΝΕΡΓΙΑ 0.00 0.00       ΑΝΕΡΓΙΑ 0.00 0.00      
ΤΕΚΝΑ 0.00 0.00       ΤΕΚΝΑ 0.00 0.00      
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0.00 0.00       ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0.00 0.00      
ΣΥΝΟΛΟ   241.20       ΣΥΝΟΛΟ   240.40      
                       
ΚΩΔ. 101     ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            
                       
ΓΚΑΒΕΖΟΥ ΣΟΦΙΑ     Α.Π.689                 ΚΩΔ.102                      
ΠΤΥΧΙΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΡΙΑ                  
  6.97 278.80                  
ΑΝΕΡΓΙΑ 12.00 800.00                  
ΤΕΚΝΑ 0.00 0.00                  
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0.00 0.00                  
ΣΥΝΟΛΟ   1,078.80                  
                       
ΚΩΔ.  102      ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΓΚΑΒΕΖΟΥ ΣΟΦΙΑ              

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02