ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                     10ης  τακτικής    Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ω

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κος  Ζιακούλης Ηλίας , καλεί τα μέλη του Δ.Σ . της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., όπως προσέλθουν στην τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την   27/09/2016, ημέρα Τρίτη   και ώρα  19.00 μ.μ στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. στο Παλαιόκαστρο, κτήριο Π.ΜΕΛΑΣ, 1ος όροφος

Προς

  1. Τσολάκης Γεώργιος           Αντιπρόεδρος
  2. Ιωσηφίδης Κυριάκος              Μέλος
  3. Γεράκη Βικτωρία                    Μέλος
  4. Κουφουνάκης Μιχαήλ            Μέλος
  5. Λαζαρίδης Γεώργιος              Μέλος
  6. Νίκας Εμμανουήλ                   Μέλος
  7. Ίννου Στέλλα                          Μέλος

      8.   Τσινασλανίδου Χριστίνα        Μέλος

      9.   Κοκκίνου  Ήβη                       Μέλος

     10.  Αγγέλου Σωτήριος                 Μέλος

                                              

                                   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ   1ο   Επιστροφή ποσού 30 ευρώ σε ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ(πελάτες κολυμβητηρίου) λόγω υγείας

ΘΕΜΑ   2ο   Έγκριση λίστας μοριοδότησης πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ

ΘΕΜΑ   3ο    Ενημέρωση του σώματος για επιβολή προστίμου από την Α.ΔΟΥ προς την ΔΗΚΕΩ, προερχομένου από τον έλεγχο της πρώην ΔΕΤΑΚ(ΔΗΚΕΚ) από τη χρήση 2002 έως 2010.Λήψη απόφασης για ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο με σκοπό την αναστολή βεβαίωσης.

ΘΕΜΑ   4ο   Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος χώρου- γραφείου στο Δημοτικό κολυμβητήριο στον ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ μετά από αίτησή του

ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02