ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                     09ης  τακτικής    Συνεδρίασης Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ω

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κος  Ζιακούλης Ηλίας , καλεί τα μέλη του Δ.Σ . της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., όπως προσέλθουν στην τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει την   07/09/2016, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  19.00 μ.μ στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. στο Παλαιόκαστρο, κτήριο Π.ΜΕΛΑΣ, 1ος όροφος

Προς

  1. Τσολάκης Γεώργιος           Αντιπρόεδρος
  2. Ιωσηφίδης Κυριάκος              Μέλος
  3. Γεράκη Βικτωρία                    Μέλος
  4. Κουφουνάκης Μιχαήλ            Μέλος
  5. Λαζαρίδης Γεώργιος              Μέλος
  6. Νίκας Εμμανουήλ                   Μέλος
  7. Ίννου Στέλλα                          Μέλος

      8.   Τσινασλανίδου Χριστίνα        Μέλος

      9.   Κοκκίνου  Ήβη                       Μέλος

     10.  Αγγέλου Σωτήριος                 Μέλος

                                              

                                   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ   1ο   Λήψη απόφασης για ανανέωση ετησίας σύμβασης με OTS,για υποστήριξη προγραμμάτων λογιστικής και μισθοδοσίας

ΘΕΜΑ   2ο    Επιστροφή χρημάτων σε δικαιούχους πελάτες κολυμβητηρίου

ΘΕΜΑ   3ο    Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων 2016

ΘΕΜΑ   4ο   Λήψη απόφασης για άνοιγμα υποκαταστήματος ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ στην Α Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΑ 5ο      Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ,βάσει της ΠΥΣ 33/06

ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02