Αγαπητές φίλες και φίλοι.

Σας καλοσορίζω στη σελίδα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου.


Η ενημέρωση και η πληροφόρηση των δημοτών είναι πρώτιστο μέλημα μας.
Μέσα από τον παρόντα ιστότοπό, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν τις δομές και τις δράσεις της ΔΗΚΕΩ.Αναστάσιος Πανιώρης
Πρόεδρος ΔΗΚΕΩ

ΚΔΑΠ 2021 - 2022

4 4 2021 01

4 4 2021 02

 

Παιδικός Σταθμός

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 01

4ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2021 02